Gọi để khảo sát miễn phí:
0932.768.286 - 0974.103.068

22 thg 8, 2015

Ai cũng biết sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cụ thể như thế nào thì nhiều người còn mơ hồ.
Esolar.com.vn xin đưa ra một số tính toán ước lượng để bạn tiện so sánh.

- Điện năng tiêu thụ theo lý thuyết:
Để đun 8.000L nước từ 27oC lên 60oC trong mỗi ngày:

P= Q/3600 = mC(t2-t1)/ 3600 = 8000 x 4200 x (60-27)/ 3600 = 308KW/ngày.

M: Khối lượng nước cần đun (1 Lít tương đương 1 kg).

C: Hằng số nhiệt dung riêng của nước = 4200kj/kg.độ.

T2: Nhiệt độ nước nóng sau khi đun (60oC).

T1: Nhiệt độ nước lạnh cấp vào máy (trung bình khỏang 27oC tại khu vực miền Nam.

- Điện năng tiêu thụ thực tế:
Hao phí của dây dẫn & thiết bị khỏang 20%. Do đó điện năng tiêu thụ thực tế = 308 x 100/80 = 385 KW

- Biến phí điện sinh họat phải trả:
(Hiện giá 2500đ/KW và còn tăng trong tương lai)

Mỗi ngày = 385KW x 2.500đ/Kw = 960.000Đ/ ngày

Mỗi tháng = 600.000Đ x 30 ngày/tháng = 28.900.000đ/tháng.

- Định phí đầu tư máy nước nóng bằng điện:

90 (máy gián tiếp + phụ kiện) * 5.000.000đ/ máy = 450.000.000Đ

- Tổng chi phí sau 04 tháng họat động:

e = 4* 28.9 + d = 565.600.000Đ > tổng chi phí đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời

Kết luận: Chỉ sau 4 tháng họat động, Giải pháp sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời sẽ tiết kiệm cho dự án 28.900.000đ/tháng. Ngoài ra, sử dụng năng lượng mặt trời còn đem lại các lợi ích khác: